O firmie

KONTUR Sp. z o.o. istnieje od 2000 roku, ale jej działania bazują na ponad 25 letnim doświadczeniu właścicieli, w branży drogownictwa.

Kontur jest producentem najwyższej jakości materiałów do poziomego znakowania dróg oraz dystrybutorem urządzeń do poziomego znakowania.

Nasze farby są, z powodzeniem, stosowane przez największe firmy malujące
w Polsce. Zachowanie farb mogą Państwo zaobserwować na większości dróg krajowych i wojewódzkich w regionach małopolskim, śląskim, lubelskim, podlaskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim, pomorskim.
Farby nasze charakteryzują się śnieżno białą barwą, łatwością aplikacji i dużą odpornością na ścieranie. Posiadają wszystkie niezbędne atesty łącznie
z Aprobatą Techniczną IBDiM.

Unikalna receptura, stały nadzór nad procesem technologicznym i szczegółowa kontrola jakości surowców i produktów w naszym zakładzie zapewniają otrzymanie wyrobów najwyższej klasy.

Misja firmy
Nasze hasło przewodnie brzmi „bezpiecznie w przyszłość”.
Staramy się, aby nasze wyroby w stu procentach spełniały stawiane im wymagania, ponieważ rozumiemy w jak dużym stopniu poziome oznakowanie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Odbiorcą naszych wyrobów jest nie tylko klient jednostkowy, ale całe społeczeństwo.
Zapewniamy, że wysoka jakość naszych wyrobów, wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Polityka firmy
Nadrzędnym celem firmy KONTUR Sp. z o.o. jest wytwarzanie materiałów do poziomego oznakowania dróg, spełniających najwyższe wymagania jakościowe oraz obowiązujące wymagania prawne.
Miarą jakości naszych wyrobów i impulsem do dalszego rozwoju jest dla nas zadowolenie naszych klientów oraz rosnące zainteresowanie naszymi wyrobami. Dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera i osiągnięcia wysokiej pozycji w naszej branży.
Politykę jakości realizujemy poprzez:
• poznawanie i spełnianie potrzeb rynku,
• oferowanie niezawodnych wyrobów,
• zaopatrywanie się tylko u dostawców surowców gwarantujących dostawy o ustabilizowanym i zgodnym       z naszymi oczekiwaniami poziomie jakości,
• unowocześnianie wyposażenia technicznego i dostosowywanie się do potrzeb rozwijającego się rynku       poprzez wprowadzanie nowych wyrobów,
• zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenie personelu,
• utrzymanie w świadomości pracowników odpowiedzialności za wykonywane czynności i identyfikację          z interesem firmy,
• stałe doskonalenie zarówno naszych wyrobów jak i systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2009.
Realizację przyjętej polityki jakości zapewnia zaangażowanie Kierownictwa firmy w urzeczywistnianie jej idei.

Wszystkim życzymy, więc szerokiej i bezpiecznej drogi.
Kontur Sp. z o.o.  

 
 
    Copyright © 2018 KONTUR Sp. z o.o.. All rights reserved
Wizytorów: 423069, dziś: 287