O firmie

KONTUR Sp. z o.o. istnieje od 2000 roku, ale jej działania bazują na ponad 25 letnim doświadczeniu właścicieli, w branży drogownictwa.

Kontur jest producentem najwyższej jakości materiałów do poziomego znakowania dróg oraz dystrybutorem urządzeń do poziomego znakowania.

Nasze farby są, z powodzeniem, stosowane przez największe firmy malujące
w Polsce. Zachowanie farb mogą Państwo zaobserwować na większości dróg krajowych i wojewódzkich w regionach małopolskim, śląskim, lubelskim, podlaskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim, pomorskim.
Farby nasze charakteryzują się śnieżno białą barwą, łatwością aplikacji i dużą odpornością na ścieranie. Posiadają wszystkie niezbędne atesty łącznie
z Aprobatą Techniczną IBDiM.

Unikalna receptura, stały nadzór nad procesem technologicznym i szczegółowa kontrola jakości surowców i produktów w naszym zakładzie zapewniają otrzymanie wyrobów najwyższej klasy.

Misja firmy


Nasze hasło przewodnie brzmi „bezpiecznie w przyszłość”.
Staramy się, aby nasze wyroby w stu procentach spełniały stawiane im wymagania, ponieważ rozumiemy w jak dużym stopniu poziome oznakowanie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. Odbiorcą naszych wyrobów jest nie tylko klient jednostkowy, ale całe społeczeństwo.
Zapewniamy, że wysoka jakość naszych wyrobów, wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Polityka firmy


Nadrzędnym celem firmy KONTUR Sp. z o.o. jest wytwarzanie materiałów do poziomego oznakowania dróg, spełniających wymagania zainteresowanych stron.
Zapewniamy, że wysoka jakość naszych wyrobów, wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Miarą jakości naszych wyrobów i impulsem do dalszego rozwoju jest dla nas zadowolenie naszych klientów oraz rosnące zainteresowanie naszymi wyrobami. Dążymy do zdobycia i utrzymania opinii wiarygodnego partnera i osiągnięcia wysokiej pozycji w naszej branży.
Politykę jakości realizujemy poprzez:
 poznawanie i spełnianie potrzeb rynku oraz oferowanie wyrobów spełniających oczekiwania zainteresowanych stron,
 zapewnienie zasobów niezbędnych do skutecznego funkcjonowania procesów i osiągania zakładanych wskaźników efektywności
 dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku poprzez modyfikacje wyrobów,
 zapewnienie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry doskonalącej swe umiejętności i wiedzę,
 zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących dostawy o ustabilizowanym i zgodnym z naszymi oczekiwaniami poziomie jakości,
 utrzymanie w świadomości pracowników odpowiedzialności za wykonywane czynności i identyfikację z interesem firmy,
 doskonalenie procesów i systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001:2015.
Kierownictwo organizacji zapewnia zasoby niezbędne do realizacji powyższej polityki jakości oraz zobowiązuje personel do realizacji przyjętych zasad.

Wszystkim życzymy, więc szerokiej i bezpiecznej drogi.
Kontur Sp. z o.o.  

 
 
    Copyright © 2021 KONTUR Sp. z o.o.. All rights reserved
Wizytorów: 796893, dziś: 193