Masa Chemoutwardzalna
Jesteś tutaj:  Oferta Materiały do oznakowania Masa Chemoutwardzalna

Opis przeznaczenia, zastosowania masy

"KONTURPLAST"- dwuskładnikowej, chemoutwardzalnej, stosowanej na zimno, do grubowarstwowego, poziomego znakowania dróg.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Masa "Konturplast" jest przeznaczona do wykonywania wszystkich rodzajów poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub z betonu cementowego. Masa stosowana na zimno przeznaczona jest do wykonywania oznakowań dróg w strefach obciążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów np. przejść dla pieszych, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałek kierunkowych i naprowadzających, a także linii segregacyjnych i krawędziowych.

W skład gotowej dostawy masy "Konturplast" wchodzą: masa chemoutwardzalna z mikrokulkami szklanymi i utwardzacz.

Wykorzystanie wysokiej jakości dyspersji polimerowych i kompleksu specjalnych dodatków funkcjonalnych zapewnia odpowiednią wytrzymałość i elastyczność utwardzonej masy oraz jej silne związanie z podłożem.

Oznakowanie wykonane masą "Konturplast" odznacza się wysoką szorstkością, dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą widocznością w dzień i w nocy (pod warunkiem zastosowania kulek szklanych), nie pęka w czasie eksploatacji i jest odporne na działanie promieniowania słonecznego, wody i roztworu chlorku sodu. Wysoka białość powłoki i właściwości eksploatacyjne ( w tym odporność na ścieranie) masy "Konturplast" , gwarantuje, przy jej stosowaniu, podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Warunki stosowania: 

Masę "Konturplast" należy nakładać ręcznie lub maszynowo w formie strukturalnej lub gładkiej, na suche podłoże bez zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych. Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu szpachli, plastomarkera lub maszynowe przy użyciu maszyny samobieżnej. W przypadku stosowania na nawierzchni brukowej lub z betonu cementowego zalecane jest stosować środek gruntujący.

Przed bezpośrednim naniesieniem do masy "Konturplast" należy dodać sypkiego utwardzacza (od 1% do 3% wagi masy) i zamieszać do uzyskania jednorodności. Nie dopuszcza się rozcieńczania masy wodą lub organicznymi rozpuszczalnikami. Masę z utwardzaczem należy rozłożyć w ciągu maksymalnie 15 min, w innym przypadku może dojść do utwardzenia masy w pojemniku.

Masę "Konturplast" nanosi się warstwą o grubości od 1,5 mm do 5 mm , co wiąże się z jej użyciem w ilości od 2,70 kg / m2 do 10,00 kg / m2.

Masę nanosi się przy temperaturze powietrza od 8 °C do 30 °C i temperaturze podłoża od 5 °C do 45 °C, przy maksymalnej wilgotności względnej powietrza nie większej niż 85 %.

W celu uzyskania odblaskowości oznakowania należy natychmiast po nałożeniu, masę "Konturplast" posypać kulkami szklanymi w ilości, co najmniej 250 g / m2.

Przejezdność uzyskuje się po okresie około od 20 do 40 minut od rozłożenia w temperaturze 20 °C
 

Przechowywanie:  

Masę "Konturplast" należy przechowywać w zadaszonych magazynach, bez narażania na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, w temperaturze od
5 °C do 35 °C.

Trwałość masy składowanej w warunkach określonych przez producenta wynosi 9 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

Opakowanie: 

Wiadro 25kg lub 35 kg
 

Ilość utwardzacza należy dostosować do istniejących warunków wg tabeli:
 

lp.

Temp. Powietrza

[oC]

Utwardzacz

[%]

Początek schnięcia

[min]

Koniec schnięcia

[min]

 1  10  3 14  45 
 2  10  2  18 50 
 3  20  2 10   30
 4  20  1  15 35 
 5  30  1  8  20
 6  30  0,5  12  30
 7  40  0,5  6  18
 8  40  0,2  11  28

Produkt Polski


Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: KONTURPLAST

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych KONTURPLAST

Atest Higieniczny PZH (170kB) nr. HK/B/0070/01/2009

Karta Charakterystyki masa Konturplast Czerwony

Karta Charakterystyki masa Konturplast Biały

Atest higieniczny żywica 2019


  

 
 
    Copyright © 2020 KONTUR Sp. z o.o.. All rights reserved
Wizytorów: 700129, dziś: 149