Masa Termoplastyczna
Jesteś tutaj:  Oferta Materiały do oznakowania Masa Termoplastyczna

Opis:

Masy termoplastyczne EKVATOR są wyrobami w postaci proszku lub w postaci stałej, będącej mieszaniną wypełniaczy, dwutlenku tytanu, kulek szklanych, środków pomocniczych oraz związków wiążących.

Masy termoplastyczne mogą występować w wersji białej lub czerwonej, wersja biała nosi nazwę EKVATOR, wersja czerwona nosi nazwę EKVATOR CZERWONY.

Masy termoplastyczne EKVATOR są stosowane do wykonywania oznakowań poziomych metodą wytłaczania, metodą buta ciągnionego, natrysku, linii strukturalnych lub linii akustycznych profilowanych.
Masy termoplastyczne zawierają 30 % kulek szklanych.

Własności:
 

Oznakowania wykonane z użyciem masy termoplastycznej odznaczają się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych, nie pękają w czasie eksploatacji i są odporne na działanie promieniowania słonecznego i solanki.

Stosowanie:
 

Masę termoplastyczną należy nakładać ręcznie lub maszynowo na suche i czyste podłoże, bez zanieczyszczeń mechanicznych lub organicznych przy temperaturze otoczenia i nawierzchni powyżej 5 oC przy względnej wilgotności nieprzekraczającej 80 %.

Przy wykonywaniu oznakowań w temperaturze otoczenia niższej od 5 oC, podłoże należy podgrzać.
Masy termoplastyczne EKVATOR nakłada się na nawierzchnie znakowane jako linie płaskie, profilowane lub linie strukturalne.

Temperatura używana do roztopienia materiału nie powinna być niższa od 185 oC w czasie od 30 minut do 45 minut. Nakładanie masy powinno nastąpić przy temperaturze od 190 oC do 210 oC.

W przypadku nakładania na stare oznakowanie lub na zimną nawierzchnię należy zastosować temperaturę najwyższą. Materiał nie powinien być poddawany temperaturze wyższej niż 220 oC przez okres dłuższy niż l godzina.

Przy temperaturze materiału 200 oC czas ten nie powinien być dłuższy niż
5 godzin, a przy 190 °C - 7,5 godziny. Przy dłuższych przerwach w pracy, temperatura materiału powinna być zmniejszona do temperatury od 140 oC do 150 oC. Rozkładanie może być ręczne przy zastosowaniu stopki ciągnionej lub mechaniczne przy użyciu specjalistycznej maszyny samobieżnej, za pomocą specjalnej maszyny do oznakowania strukturalnego lub ręcznie za pomocą wózków ciągnionych.

Masę EKVATOR nakłada się warstwą od 2,5 mm do 5 mm, w zależności od sposobu nakładania, co wiąże się ze zużyciem od 5 kg/m2 do 10 kg/m2, w celu uzyskania odblaskowości oznakowania należy natychmiast po nałożeniu, masę EKVATOR posypać kulkami szklanymi 400/840 lub 125/850 w ilości od 0,25 kg/m2 do 0,4 kg/m2.

W przypadku stosowania mas termoplastycznych EKVATOR do wykonywania oznakowań na nawierzchniach z betonu cementowego konieczne jest wcześniejsze przygotowanie powierzchni betonu przez jej mechaniczne oczyszczenie i zagruntowanie rozpuszczalnikowym roztworem kauczuku syntetycznego.
Przejezdność uzyskuje się w czasie od 3 minut do 5 minut od rozłożenia w temperaturze 20 oC.

Opakowanie:  Łatwo topliwe worki 25 kg

Produkt Polski


Krajowa Ocena Techniczna Masa Termoplastyczna EKVATOR

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Masa Termoplastyczna EKVATOR

Atest Higieniczny Masa Termoplastyczna EKVATOR

Karta Charakterystyki Masa Termoplastyczna EKVATOR


  

 
 
    Copyright © 2020 KONTUR Sp. z o.o.. All rights reserved
Wizytorów: 700135, dziś: 155