Rozpuszczalnik
Jesteś tutaj:  Oferta Materiały do oznakowania Rozpuszczalnik

Opis :

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10 oC oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb drogowych i mas chemoutwardzalnych
 

Własności:

Rozpuszczalnik jest cieczą jednorodną, bezbarwną bez zanieczyszczeń.
Jest materiałem wysoce łatwopalnym, szkodliwym i drażniącym.
Gęstość w temp.20 oC to 0,87 g/cm3, a początek temperatury wrzenia to ok. 110 oC

Stosowanie:

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w temperaturze otoczenia poniżej 10 oC, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV .

Unikać skażenia oczu i skóry. Unikać wdychania par.
 

Opakowanie:
Pojemnik 18 kg.

Produkt Polski


Atest Higieniczny PZH rozpuszczalnik Konsol V

Karta Charakterystyki rozpuszczalnik Konsol V

Karta techniczna rozpuszczalnik Kolnsol V


  

 
 
    Copyright © 2020 KONTUR Sp. z o.o.. All rights reserved
Wizytorów: 700139, dziś: 4